· 

Uitbreiding van het landelijke netwerk

De Atlasmassage is een onderdeel van BackBalance- Nederland. Wij hebben een groot landelijk netwerk van Atlas-masseurs die wij graag willen uitbreiden met masseurs, pedicures, schoonheidsspecialistes, therapeuten etc.

Doelstelling van de AMG

De intentie van de Atlas Massage Groep (sAMG) is om zoveel mogelijk mensen razendsnel en effectief van hun nek- en schouderklachten af te helpen. Maar ook om mensen die niet uit de buurt komen en die meerdere behandelingen nodig hebben, door te kunnen sturen naar een collega van de sAMG.

Groot landelijk netwerk

Met een groot landelijk netwerk wordt de Atlasmassage steeds populairder, zonder dure advertenties of grote mediacampagnes. Want deze massage verkoopt zichzelf en de mond-tot-mond reclame doet de rest!
Steeds meer mensen zullen daarom de weg vinden naar onze Atlasmasseurs

Sluit je bij ons aan

Volg de korte beroepsopleiding en sluit je bij ons aan! Dan kun je met relatief lage kosten en een hoog rendement direct van start. Wij helpen je er graag mee op weg en we blijven je uiteraard ondersteunen. Met gepersonaliseerd sAMG drukwerk en reclamemateriaal heb je een betrouwbare en professionele uitstraling die tot gegarandeerd succes leidt.

Herhalingslessen
Om de kwaliteit van de Atlasmassage te waarborgen kun je één keer per jaar of vaker een herhalingsles volgen om je licentie met een jaar te verlengen.

Heb je interesse? Ga dan naar www.backbalance-nederland.nl 

Het doel van de stichting AtlasMassageGroep is het realiseren van een groot landelijk netwerk van gelicentieerde Atlas- en Atlas-Lumbaal Masseurs, om op die manier -zonder winstoogmerk- deze unieke techniek dichter bij de klant te kunnen aanbieden. Hierdoor wordt het mogelijk om de Atlas- en de Atlas-Lumbaalmassage binnen handbereik te brengen, doordat potentiële cliënten in het register kunnen zoeken naar een masseur bij hun in de buurt, maar ook als masseur bestaande klanten door te kunnen sturen naar een collega van de AtlasMassageGroep.

 

Stichting Atlas Massage Groep
Opgericht: 25 juni 2015

Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.